1 de setembre de 2022 Cori Lillo

CALDITEC afronta el futur amb energia i canvia la imatge corporativa i el lloc web

 

 

En el transcurs del primer semestre de 2022, l’empresa CALDITEC, SA ha fet una renovació de la seva imatge corporativa, ha estrenat un nou espai web i ha efectuat canvis tecnològics i digitals com a orientació estratègia de l’empresa.

La nova imatge corporativa és atractiva, moderna i visualment molt fucional. Recorda els productes estrella que fabrica l’empresa: la caldereria industrial i les vàlvules, expressades amb dos cercles que formen una imatge gràfica suggerent. La imatge incorpora la paraula INDÚSTRIES amb una clara vocació de posicionar-se com a proveïdor industrial en el sector de les construccions metàl·liques.

Sota el paraigua de CALDITEC INDÚSTRIES, la nova imatge incorpora un canvi visual per a les tres línies de negoci: CALDITEC Caldereria, CALDITEC Hidràulica i CALTIDEC PHC.

El primer lloc on s’ha pogut desplegar la modernitat i força del logotip és la nova pàgina web https://calditec.com/. L’espai a internet el conforma un web funcional i actualitzat, en quatre idiomes, preparat per tots els dispositius informàtics, responsive i inclusiu.

Us convidem a entrar a calditec.com i a navegar per aquest nou espai visual i tecnològic que us brinda una empresa amb molta energia i tecnologia per afrontar el futur.

 

CALDITEC, SA

 

 

logos-calditec