CALDERERIA
CALDITEC

Experts en construccions metàl·liques

CALDITEC Caldereria projecta, fabrica, i munta una àmplia varietat d’equips per a la indústria en general, desenvolupant i adaptant-se a les exigències i condicions de treball, específiques per a cada client i sector. Els nostres tallers, situats dins de la nostra planta industrial, estan equipats amb la tecnologia necessària, equipaments i ponts grua de gran capacitat per dur a terme els grans projectes que treballem.

Oferim solucions integrals per a projectes amb diferents processos de fabricació:

– Recipients amb,  i sense pressió

– Tancs verticals d’emmagatzematge

– Equips de processos

– Cisternes sobre vehicles

– Sitges en general

– Tremuges

– Sitges fixes i mòbils per a morters

Sitges

Dissenyem, planifiquem i construïm la seva instal·lació sobre la base de les propietats dels productes que hagin de ser dipositats i als requisits del procés que s’ha de realitzar amb aquests. Sota la direcció dels nostres experts, la instal·lació es duu a terme in situ amb muntatge complet de tot l’equipament, que inclou la instrumentació i el cablejat elèctric.

Els punts que tenim en compte són els següents:

Planificació personalitzada

Tenint en compte el tipus i propietats dels productes, els requisits tècnics, el sector, particularitats de la zona, etc.


Selecció del material

Segons les propietats del producte, la tècnica de procediments i els requisits específics del sector.

Es pot triar entre les següents opcions:

Sitges d’acer al carboni
Sitges d’acer inoxidable
Sitges d’alumini

Equipament de la sitja

Sobre la base de les propietats del producte i els requisits de la tècnica de procediments, planifiquem i subministrem:

Ompliment pneumàtic de la sitja
Filtres de desaireación
Valvuleria de seguretat
Control d’ompliment
Tècnica de pesada
Sistemes d’extracció
Vàlvules de tancament
Equips de dosatge i transporti
Manxes de descàrrega de la sitja
Instal·lació in situ i muntatge complet

Instal·lacions i sistemes

Emmagatzematge
Ens especialitzem en l’emmagatzematge de material pulverulent a granel en sitges i tremuges.

Extracció
En el maneig de productes sòlids,per a l’extracció des de sitges i tancs, se seleccionen els sistemes d’extracció més adequats per a cada cas.

Transport pneumàtic
Existeixen diverses formes i mètodes de transport pneumàtic, però bàsicament podem dividir-ho en Fase Diluïda i Fase Densa.

Transport mecànic
El transport mecànic més adequat es determina sobre la base de les característiques del producte i als requisits del client.

Ompliment i buidatge de BIG-BAG
En funció de les necessitats del client així com les del producte, s’instal·len diversos tipus de carregadors i descarregadors de Big-Bag.

Dosatge
Realitzem sistemes de dosatge tant per addició com per sostracció.

Mescla
Segons la mena de procés podem tenir un barrejat per Lots o Batch i un barrejat en continu.

Automatització
L’automatització de les instal·lacions es desenvolupa amb senzillesa i flexibilitat, a fi d’oferir a l’usuari una eina de fàcil utilització, per a això comptem amb la col·laboració de l’empresa capdavantera en el mercat I2S.

Clients