OBRA HIDRÀULICA
CALDITEC

Experts en construccions metàl·liques

Obra hidràulica

CALDITEC Obra Hidràulica especialitzada en la realització d’obres hidràuliques, especialment les dirigides a solucionar les necessitats al sector primari. Com pot ser la construcció de séquies (entubades, obertes…), basses, depuradores o sistemes de regs. Realitzant col·laboracions tant amb l’administració pública, com amb l’empresa privada.

– Plantes de procés.

– Estesa de canonades.

– Obra hidràulica (estacions de bombament, arquetes, etc.)

– Depuradores (canonades de conducció, assecat, etc.)

Reconeixement per a la construcció de l’obra més gran del món de Electrodiàlisi Reversible per Aigües Ter-Llobregat. 2n premi GWI a la millor obra del món de Tractament d’aigua.

Clients